Na czym polega bilansowanie fazowe PV?

kolektory słoneczne na dachu

Bilansowanie określa sposób rozliczenia energii pobieranej i oddawanej do zakładu energetycznego przez właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Zazwyczaj w gospodarstwach domowych instalacje elektryczne są obciążone nierównomiernie. Każda faz obsługuje inne urządzenia i ma inne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jedna odpowiada za oświetlenie, inna zasila urządzenia o wysokim poborze energii takie jak pompy ciepła, pralki, a ostatnia pozostałe urządzenia.  W takim razie czym jest bilansowanie międzyfazowe i dlaczego jest takie ważne w kontekście opłacalności użytkowania instalacji fotowoltaicznej?

Bilansowanie międzyfazowe

Instalacja PV generuje prąd, który trafi następnie do falownika. Ten, wytworzone napięcie kieruje do instalacji. W zależności od tego ile mamy faz, albo na jedną, albo równomiernie na trzy. Bilansowanie energii wygląda w każdym z tych dwóch przypadków inaczej.

Instalacja jednofazowa

W tym przypadku energia pobierana i oddana bilansuje w ramach jednej fazy. Prosument jest rozliczany z energii pobranej i oddanej pomniejszonej o współczynnik bilansowania.

Instalacja trójfazowa

Tutaj sytuacja jest mocno skomplikowana. Operator sieci dystrybucji ma obowiązek rejestrować i bilansować energię dla wszystkich faz. Obciążenie w instalacjach trójfazowych jest niesymetryczne. W sytuacji, gdy w domu z instalacją trójfazową zainstalowany jest falownik jednofazowy. Jeśli jest on podłączony do jednej z mało obciążonych faz, nadmiarowa energia zostanie oddana, nawet gdy na pozostałych fazach pojawia się pobór, który mógłby tę nadwyżkę wykorzystać. A skoro zostanie oddana, to przy jej odbiorze zostanie odliczona część energii, zgodnie ze współczynnikiem bilansowania, przez co prosument będzie stratny. Straty dla prosumenta mogą się pojawić również wtedy, gdy zarówno instalacja PV, jak i instalacja domowa działa w systemie trójfazowym.