Polityka Prywatności

1. Kim jesteśmy:

2. Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

a) Media

2A. Formularze kontaktowe

a) Ciasteczka

b) Osadzone treści z innych witryn

3. Analiza statystyk

a) Z kim dzielimy się danymi

b) Jak długo przechowujemy twoje dane

c) Jakie masz prawa do swoich danych

d) Gdzie przesyłamy dane

4. Informacje dodatkowe

a) Jak chronimy twoje dane?

b) Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

W przypadku wykrycia naruszenia prywatności danych administrator przeprowadzi wewnętrzny audyt. Dotyczyć on będzie przedewszystkim: – Wykrycia sposoby naruszenia prywatności danych w jaki sposób one zostały naruszone. – Potencjalnych jak i rzeczywistych szkód które mogły wystąpić w z powodu naruszenia prywatności danych. – Polepszenia zabezpieczeń danych, które są gromadzone/przetwarzane/przechowywane przez administratora – Poinformowania osób, których dane mogły zostać narażone na naruszenie o poinformowaniu ich o tym, oraz o prowadzonych środkach zaradczych.

W przypadku wykrycia przez osobę której dane są przechowywane, błędu zabezpieczeń lub innego mogącego narazić prywatność danych administrator prosi o kontakt mailowy/telefoniczny. Zostanie to potraktowane jako „wykrycie naruszenia prywatności” i wprowadzona procedura audytu wewnętrznego w celu zabezpieczenia danych.