Zalety zostania prosumentem

dom z fotowoltaiką na dachu

Kim jest prosument? Ponieważ to stosunkowo nowe pojęcie, które dla niejednego może być niezrozumiałe. Dlatego warto się zastanowić nad tym, kim dokładnie jest prosument i jakie korzyści wiążą się z uzyskaniem takiego statusu.

Definicja prosumenta!

Dosłownie słowo „prosument” pochodzi z połączenia dwóch innych słów, „producent” i „konsument”. Prosument to osoba, która produkuje prąd z odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystuje go do zasilania własnego gospodarstwa rolnego, firmy czy domu mieszkalnego. Z prawnego punktu widzenia kwestię definicji prosumentów reguluje ustawa o OZE. W 2019 roku ustawowa definicja uległa rozszerzeniu, wcześniej za prosumenta uznawano tylko osobę fizyczną, która wytwarza energię na własne potrzeby, obecnie najważniejszym kryterium jest moc instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na danej posesji.

Kto może zostać prosumentem?

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą OZe, za prosumenta uznaje się właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, pod warunkiem, że wytwarzana przez panele słoneczne energia jest wykorzystywana na własne potrzeby, a nie z myślą o dalszej sprzedaży. Status prosumenta daje przywilej w postaci korzystnego rozliczenia energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Należy pamiętać przy tym, że praca fotowoltaiki jest uzależniona od dostępu do energii słonecznej. Panele słoneczne pracują najsłabiej w miesiącach zimowych, szczególnie w krajach gdzie zimy są długie i chłodne. W takich przypadkach system PV produkuje niewystarczającą ilość energii. Za to latem powstają nadwyżki prądu, dlatego też standardowy system fotowoltaiczny nie ma możliwości zbierania zasobów, które zostały wyprodukowane w większej ilości. Dlatego, aby nie uległy one zmarnowaniu, są przesyłane do sieci energetycznej i tam magazynowane. Prosument w tym wypadku, nie sprzedaje prądu pozyskanego z własnego źródła energii. Można powiedzieć, że po prostu przechowuje go w zasobach sieci i odbiera wtedy, kiedy potrzebuje więcej prądu, niż może pozyskać na bieżąco z mikro instalacji. Taka zapasowa energia z mikro instalacji przydaje się właśnie w okresie zimowym.